OBS AKUT! / URGENT! Planerat Servicearbete / Scheduled maintenance

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänst(er):

[3339371] Dedikerat Bredband, 1000 Mbit/s, Bygatan 36, 19146 Sollentuna
[3380383] Fast IP-adress, 212.116.76.64/29

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under
följande period:
AKUT Start: 2024-03-18 00:00
AKUT Stop: 2024-03-18 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 20 minuter.

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M15156952

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

—-

Bahnhof will perform a scheduled maintenance that affects following
services:

[3339371] Dedikerat Bredband, 1000 Mbit/s, Bygatan 36, 19146 Sollentuna
[3380383] Fast IP-adress, 212.116.76.64/29

This will mean possible downtime for non-redundant services during the
following period.
URGENT Start: 2024-03-18 00:00 CET
URGENT Stop: 2024-03-18 06:00 CET
Expected downtime: Up to 20 minutes.

If you have questions regarding this maintenance, please contact our support
Remember to always refer to case number: M15156952

We are sorry for any inconvenience this maintenance may cause you.

Sincerely
Bahnhof AB