Information om skyddsrum:

Protokoll från MSB har inkommit, per den 08-09-2022, med godkännandebevis, besiktningen för skyddsrum i brf Takten är härmed godkänd och alla eventuella åtgärder utförda.

Skyddsrum