Föreningsinformation för mäklare

Denna information riktar sig till dig som mäklare som ska förmedla en lägenhet i BRF Takten. Det mesta av informationen återfinns här på föreningens hemsida, som ska ge en tillräcklig bild av föreningen. Nedan presenteras sådan information som mäklare specifikt brukar fråga efter och vi har därför försökt samla ihop allting här på hemsidan. Denna information kommer hållas uppdaterad i största möjliga mån, men om ni undrar över något ytterligare, vänligen ta kontakt med förvaltaren/styrelsen.

Föreningsform:
Ekonomisk äkta bostadsrättsförening som äger marken där alla fastigheter är byggda.

Renovering av lägenhet:
Det är extremt viktigt att köpare ansöker om tillstånd för tilltänkta renoveringar och få ett skriftligt godkännande från styrelsen innan renoveringen påbörjas.

Föreningens ekonomi:
Föreningen har beslutat om 4 % avgiftshöjning för år 2023.

Bredband:
Bredband från Bahnhof med överföringshastighet (1000Mbit/s (upp & ner)) som är en obligatorisk kostnad för alla boende i föreningen om 70 kr/mån per hushåll enligt nuvarande avtal.

TV:

I månadsavgiften ingår basutbudet av TV-kanaler från ComHem (ägs av Tele2 nu) enligt nuvarande avtal.

Vad ingår i månadsavgiften:

I månadsavgiften ingår centralt styrd fjärrvärme och varmt- och kalltvatten, samt sophämtning och trapphusstädning.

El i lägenheter:

El i lägenheter ingår inte i månadsavgiften. Köpare måste teckna elavtal med SEOM för bland annat elnät och kanske elhandel också innan tillträde för att slippa påkopplingskostnaden.

Bilplats och parkering:
Hyresavtalet för Bil och parkeringsplatser följer inte med försäljning/överlåtelse av lägenheter. Nya medlemmar behöver ansöka om parkeringsplats eller byte av parkeringsplats hos brf Taktens förvaltningsföretag. Kontaktuppgifter till brf Taktens förvaltningsföretag återfinns på anslagstavlan på samtliga portar och föreningens hemsida: https://www.takten.se/

Kön är indelad i fyra olika områden: Tändstiftet, Tändspolen, Termostaten och Övriga platser. Därefter finns det fyra olika sorters kategorier av parkeringsplatser: garageplats med el, garageplats för MC, uteplats med el eller uteplats utan el.

Hyresavtalen för bilplatser sägs upp per automatik vid lägenhetsförsäljning/överlåtelser.

Förråd:
Det finns många lediga förråd att hyra i olika storlekar. Det finns ca 260 förråd för uthyrning i storlekar från 2,5-30 kvm, det finns lediga förråd för omgående uthyrning.

Hyresavtalet för förråd följer inte med försäljning/överlåtelsen av lägenheter men man kan teckna ett nytt avtal om det önskas så.

Föreningen har 76 st parkeringsplatser i garage samt 106 st parkeringsplatser utomhus. Utöver detta finns även några motorcykelplatser och 18 st besöksparkeringar.

Fördelning av bilplatser och kostnad för dessa:
76 garageplatser med motorvärmare, ca 368:-
79 p-platser med motorvärmare, ca 246:-
26 p-platser utan motorvärmare, ca 202:-.
Det är separat kö till dessa platser och bilplatser följer ej med lägenheten vid överlåtelser.

Det finns 18 besöksparkeringar med appautomat intill de förhyrda parkeringarna, mitt emot Bygatan 56 och sedan vid parkeringsdäcket som finns vid Bygatans låga nummer. På övriga ställen gäller kommunens parkeringsregler.

Gemensamma utrymmen:
Det finns fyra gemensamma tvättstugor och en grovtvättstuga i föreningen.

Barnvagnsrum finns i varje trapphus.

Trapphusstädning sköts av städfirma som föreningen har avtal med.

Andra avgifter:
Överlåtelseavgift: betalas av köpare och information om kostnaden kan fås av förvaltningsföretag som brf Takten har samarbete med.

Pantsättningsavgift: betalas av låntagare och information om kostnaden kan fås av förvaltningsföretag som brf Takten har samarbete med.

Antal lägenheter i förening: 234
Antal hyresrätter i förening: för nuvarande 52
Antal kommersiella lokaler i förening: 4

Ägande i föreningen:
Föreningen accepterar delat ägande av på minst 25 % (detta måste beslutas om på ett styrelsemöte för att förhindra symboliska andelstal som ursäktar andrahandsuthyrning). Juridisk person accepteras inte som medlem i föreningen.

Informationskanaler:

Hemsida: https://www.takten.se/

Mail: info@takten.se

Nyhetsbrev: man behöver registrera sig på brf Taktens hemsida för att få nyhetsbrevet digitalt.

Hiss:

Hiss finns inte i trapphusen.

Övrigt:

Nya medlemmar ombeds titta på föreningens hemsida för en bättre orientering.

Brf Takten anlitar förvaltningsföretag för både den tekniska förvaltningen, dvs dagliga underhåll, samt ekonomisk förvaltning. Kontaktuppgifter till brf Taktens förvaltningsföretag återfinns på anslagstavlan på samtliga portar och föreningens hemsida: https://www.takten.se/

Tillsyn:

Vid en lägenhetsförsäljning utförs alltid lägenhetstillsyn av förvaltaren på uppdrag av föreningen innan inflytt. Vid lägenhetstillsynen kontrolleras dem delar i lägenheten som infaller under föreningens ansvar. Detta är inte att likställa med en besiktning som ej är föreningens ansvar.

Bostadsrättstilläggsförsäkring:

För närvarande ingår kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring i fastighetsförsäkringen utan kostnad för bostadsrättshavare.

Allmänt om föreningen:

Mail för kontakt med styrelsen: info@takten.se

Kommande renoveringar och status:

2022
2022 Byte av låssystem i hela föreningen (ej lägenhetsdörrar) – pågår
2022 Större genomgång och uppfräschning av utemiljön etapp 1- pågår
2022 Fasad av betongelement, montering gnagarskyddsnät – pågår
2022 Byte av sand på lekplatser- pågår

2022 Fönster och fönsterdörrar, smörjning och justering- omplanerad till 2023
2022 Reparation av cykelställen- omplanerad till 2023

2023
2023 Omläggning av asfalts ytor
2023 Större genomgång och uppfräschning av utemiljön etapp 2
2023 Större genomgång och uppfräschning av cykelhus
2023 Marksten, omläggning/justering

Gjorda renoveringar:
2009 Renovering av källartrappor, nya tak i källartrappor
2010 Fasad- och balkongrenovering
2012 Föreningens båda parkeringsgarage har helrenoverats
2013 Installationen av Aptus låssystem
2017–18 Stambyte i samtliga fastigheter
2018 Värmesystem Ventilbyte
2019 Nya tvättmaskiner i samtliga föreningens tvättstugor
2019 Installation av nya ledbelysningsarmaturer i samtliga trapphus
2020 Installation av nya ledbelysningsarmaturer i alla gårdar, utemiljö och garagen
2020 Ytbehandling och slipning av entrépartier
2021 Putslagning och målning av samtliga trapphus
2021 Dagvattenbrunnar och markrör, spolning dagvattensystem
2021 Fönster och fönsterdörrar, dammlister i hyreslägenheter
2022 Stamspolning av avloppssystem i alla fastigheter och lägenheter

Övrigt om föreningen:
Allabrfs marknadsledande ekonomiska ratingsystem hjälper konsumenter granska bostadsrättsföreningars ekonomi. Betygen används av både spekulanter och mäklare vid lägenhetsförsäljningar. Brf Takten har blivit tilldelad betyget A+ två gånger av Allabrfer, nu senast 2020, vilket är det näst högsta betyget. Det innebär att denna bostadsrättsförening är välmående och solid ur ett ekonomiskt perspektiv.