Mobila återvinningscentralen 2023

Låt återvinningscentralen komma till dig istället! När du sorterar ditt avfall rätt gör du en stor insats för vår miljö.
Den Mobila återvinningscentralen stannar regelbundet på sex platser i Sollentuna för att göra det ännu enklare att göra rätt. Där kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna på de vanliga återvinningscentralerna – som porslin, textilier och överbliven målarfärg. Du kan även lämna mindre saker till återbruk som till exempel böcker,
husgerådoch leksaker.

Läs mer på www.seom.se/mobil-avc

Tureberg- Bygatan 44
Kl. 11:00-14:00

Datum
15 januari
12 februari
12 mars
9 april
7 maj
4 juni
2 juli
30 juli
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december