Parkeringspolicy

Dessa riktlinjer gäller för Brf Taktens samtliga parkeringsytor inom föreningens område och är antagen av Brf  Taktens styrelse 2012-12-11.

För att inneha parkeringsplats måste lägenhetsinnehavare med familj* permanent bo i föreningen. Endast medlemmar och hyresgäster i Brf Takten får hyra parkeringsplatser.

*Med familj avses i detta fall man/hustru/sambo/hemma boende barn.
Avgift för parkeringsplats fastställs av styrelsen och är differentierad beroende på vilken typ av parkeringsplats man väljer samt om man är privatperson eller företag.

Till varje lägenhet får det maximalt finnas två parkeringsplatser knutna till. Detta gäller oavsett om det är garageplats, uteplats med el eller uteplats utan el. En övergångsregel gäller för de som hyr fler än två platser idag; dessa avtal skall successivt fasas ut vartefter avtalen sägs upp av hyresgästen.

Ansökan om parkeringsplats eller byte av parkeringsplats ska lämnas till föreningens förvaltare som sköter upplåtelsen och kösystemet.

Kön är indelad i fyra olika områden: Tändstiftet, Tändspolen, Termostaten och Övriga platser. Därefter finns det fyra olika sorters kategorier av parkeringsplatser: garageplats med el, garageplats för MC, uteplats med el eller uteplats utan el.

Person som tackar nej till erbjuden parkeringsplats inom valt område förlorar sin plats i kön och ny ansökan om bilplats måste då göras.

Vid byte av parkeringsplats tas en administrationsavgift ut för att täcka föreningens kostnader som uppstår i samband med bytet.

Parkeringsplatsen är helt frikopplad från lägenheten och medföljer inte lägenheten vid försäljning.

Person som inte använder parkeringsplatsen, ska överlämna den till föreningen för uthyrning till annan person enligt kölista.

Parkeringsplatsen skall endast användas till uppställning av fordon, missbruk av detta kan medföra uppsägning av kontraktet vilket då medför att parkeringsplatsen återtas till föreningen.

Det är inte tillåtet att reparera eller tvätta bilen på parkeringsplatsen eller inom föreningen område, missbruk av detta kan medföra uppsägning av kontraktet vilket då medför att parkeringsplatsen återtas till föreningen.

Den som hyr parkeringsplats skall även tänka på att vara aktsam om de ytor som finns i närheten och även vår natur.

Minsta uthyrningstid är tolv månader, det är däremot tillåtet att byta plats under denna tid. Uppsägningstid från hyrestagarens sida är tre månader om inget annat överenskommits.