Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrningar söks alltid på blankett som tillhandahålls av föreningens förvaltare.
Ansökan skickas alltid till förvaltaren och därefter till ordförande med ”ordförandeposten” alternativt scannas in och mailas till ordföranden.

I normalfallet då inget avviker och informationen är korrekt hanteras ansökan av ordförande (via delegering) för att sedan rapporteras av på nästkommande styrelsemöte.

Om något däremot är avvikande eller tveksamt så hänskjuts ansökan till nästkommande styrelsemöte för behandling. Var därför ute i god tid.

Styrelsemöten sker vanligtvis en gång per månad inom BRF Takten.
Svar meddelas alltid skriftligen till sökande om inget annat överenskommits.

För att ansöka om att hyra ut lägenhet i andrahand logga in på Nabos medlemsportal och skicka in din ansökan därifrån.