Brf Takten C/O Renew Service AB Box 2018, 194 02 Upplands Väsby
Mejl: info@takten.se, Felanmälan: 08- 34 38 00
Vi som arbetar i bostadsrättsföreningen Taktens styrelse är:

Ordinarie ledamöter
Saeid Jafari
Enrique Aguirre Brito
Ariana Husejnovic
Fredrik Johnsson
Sabina Hussain
Suppleanter
Emilio Valenzuela Fica
Siew Eng Phang
Simon Lindgren

Intern Revisorer
Tomas Hedlund
Ayoub El Mimoune
Suppleanter
Mohamed Hassanali

Externa revisorer
BoRevision AB

Om du har frågor, är det till vår förvaltare som du ska vända dig till.
Det går att skicka e-post till styrelsen på info@takten.se.