Brf Takten C/O NABO, FE 617, 107 76 Stockholm
Mejl: info@takten.se
Vi som arbetar i bostadsrättsföreningen Taktens styrelse är:

Ordinarie ledamöter
Saeid Jafari
Siew Eng Phang
Ariana Husejnovic
Fredrik Johnsson
Sabina Hussain

Suppleanter
Israt Lindblom
Simon Lindgren
Henrik Hällkvist
Ayoub El Mimoune

Intern Revisorer
Mohamed Hassanali

Externa revisorer
BoRevision AB

Om du har frågor, är det till vår förvaltare som du ska vända dig till.
Det går att skicka e-post till styrelsen på info@takten.se.