Brf Takten C/O NABO, FE 617, 107 76 Stockholm
Mejl: info@takten.se
Vi som arbetar i bostadsrättsföreningen Taktens styrelse är:

Ordinarie ledamöter
Saeid Jafari
Siew Eng Phang
Ariana Husejnovic
Fredrik Johnsson
Sabina Hussain
Johan Edlund
Ayoub El Mimoune
Ebru Ökmen

Suppleanter
Israt Lindblom
Emilio Valenzuela
Erik Runnebjörk

Intern Revisorer
Bojana Radumilo
Eva Norman

Externa revisorer
Rävisor AB

Om du har frågor, är det till vår förvaltare som du ska vända dig till.
Det går att skicka e-post till styrelsen på info@takten.se.