Som medlem i en bostadsrättsförening ska man känna till sin förenings stadgar och är också skyldig att efterfölja dessa.

BRF Taktens stadgar nedan:

Stadgar brf Takten 2020-10-13