Felanmälan och andra viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer och e-postdresser för dig som boende i BRF Takten:

Ekonomisk Förvaltning

NABO  ansvarar för den ekonomiska förvaltningen för brf Takten.

Du som boende på brf Takten kan vända er till NABO för frågor gällande avgifter, hyror, samt uthyrning/uppsägning av förråd och bilplatser.

Kontakt för boende/hyresgäst

Måndag- Fredag  kl. 09.00- 12.00

Telefon: 010-288 00 27

Mail: boende@nabo.se

 

Teknisk Förvaltning

Nabo ansvarar för den tekniska förvaltningen för brf Takten.

Alla felanmälan, samt Jour ärenden, ska anmälas till Nabo:

Felanmälan: felanmalan@nabo.se

Måndag- Fredag kl. 07:00- 16:00

Jourtelefon 16:00- 07:00

Jour vardagar*: 010-288 00 26

Jour helger*: 010-288 00 26

Växel: 010-288 00 00

Vem betalar för jourutryckningen?

Bostadsrättsföreningen betalar normalt om:

– Felet är akut och beror på funktionsfel i det fasta systemet för värme, vatten eller elsystemet tillhörande fastigheten.

Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen debiteras om:

– Felet uppkommit p.g.a. dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer.

– Om felet innefattar ett område som enligt stadgarna inte är föreningens ansvarsområde