Felanmälan och andra viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer och e-postdresser för dig som boende i BRF Takten:

Renew Service AB ansvarar för den ekonomiska förvaltningen för brf Takten.

Du som boende på brf Takten kan vända er till Renew Service AB för frågor gällande avgifter, hyror, samt uthyrning/uppsägning av förråd och bilplatser.

Vardagar mellan kl. 08.00- 17.00

För frågor om avier och förråd: boende@renewservice.se
För frågor om bilplatser: parkering@renewservice.se

 

Nabo ansvarar för den tekniska förvaltningen för brf Takten.

Alla felanmälan, samt Jour ärenden, ska anmälas till Nabo:

Felanmälan: felanmalan@nabo.se

Jour vardagar*: 010-288 00 26

Jour helger*: 010-288 00 26

Växel: 010-288 00 00

Vem betalar för jourutryckningen?

Bostadsrättsföreningen betalar normalt om:

– Felet är akut och beror på funktionsfel i det fasta systemet för värme, vatten eller elsystemet tillhörande fastigheten.

Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen debiteras om:

– Felet uppkommit p.g.a. dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer.

– Om felet innefattar ett område som enligt stadgarna inte är föreningens ansvarsområde