Rutin för lägenhetsbyte, hyresrätt

Detta är en kortfattad rutinbeskrivning om hur man går till väg med ett lägenhetsbyte inom Brf Takten.
Om man vill byta sin hyreslägenhet i Brf Takten så går det oftast bra.

Det är styrelsen som godkänner bytet men Bredablick Förvaltning hjälper oss med handläggning av detta.

I samband med byten kommer vi att utföra avflyttningsbesiktning för att kontrollera lägenhetens status.
Byten och kontraktsskrivningar ska ske i ett månadsskifte.

Intyg från nuvarande hyresvärd ska finnas för både anmärkningar/störningar och för betalningshistorik, det görs även kreditupplysning på föreslagen hyresgäst.

Detta behöver styrelsen för att handlägga ett byte:
-Ansökan om byte av hyresrätt, uppgifter om nuvarande hyresvärdar
-Personbevis
-Arbetsgivarintyg
-Intyg om betalningshistorik för hyra, gäller den som ej bor i föreningen
-Intyg om att inga anmärkningar/störningar finns registrerade, gäller den som ej bor i föreningen

Detta skickas sedan in till:
Bredablick Förvaltning
Box 6083
102 32 Stockholm

Tänk på att styrelsen endast sammanträder 1 gång per månad, så var ute i god tid!

Rutinen antagen vid Brf Taktens styrelsemöte 2016-02-10