TRIVAS TILLSAMMANS

Om vi alla på bästa sätt hjälps åt så skapar vi ett trevligt grannskap där vi glatt hejar på varandra och trivs ihop. Låt oss tillsammans använda denna guide för hur vi ska bete oss mot varandra och fastigheterna som vi äger och bor i tillsammans.

 Tänk på att…                            

… hålla ordning på gården, i portgångar, trappor, källare och andra allmänna utrymmen.

… visa hänsyn i portgångar, trappor, källare och andra allmänna utrymmen.

… ställa cyklar, barnvagnar, möbler, lådor, lekredskap, grovsopor m.m. där de ska vara. Barnvagnsrummen är i första hand till för barnvagnar.

… lämna dörrar till källare, förråd, tvättstuga, soprum och liknande låsta. Entréerna är stängda och låsta efter kl 21:00.

… anslag och affischering i portar, trapphus eller utomhus är tillåten för de boende i föreningen.

… fordon inte får parkeras på gårdarna. Det är inte tillåtet att köra över gräsmattor, gäller även moped.

… rasta hundar eller andra husdjur i rastgårdarna (finns två stycken). Husdjur får inte springa lösa på gårdarna. Djurägare ska se till att husdjur inte för oljud och/eller förorenar i gemensamma utrymmen.

… utföra renoveringsarbeten eller annat som kan vara störande för kringboende på dagtid och med hänsyn.

… Bila i betong och annat ihållande och mycket störande arbeten får ske mellan klockan 07.00-17.00, mindre och enstaka jobb som exempelvis borrningar och snickrande, får förekomma fram till klockan 20.00. Efter kl 22:00 ska nattro råda.

… inte ha öppen eld på balkongen, t.ex. grilla, tända marschaller, m.m.

… inte grilla på balkongen, lägenhetens uteplats eller på gården. Detta gäller alla typer av grillanordningar (gas, kol- och elgrill). Grillning får endast ske på anvisade platser i området.

… ha parabolantenner och balkonglådor innanför balkongräcken. Du får inte skaka mattor eller liknande på balkongen eller från fönster.

… om du röker ska du alltid ta med dig fimparna.

… sortera sopor, matavfall, el-avfall (allt som har sladd eller batterier) och grovsopor på avsedda platser. Miljöfarligt avfall (t.ex. bilbatterier, lysrör), byggavfall och vitvaror eller liknande ska fraktas bort till närmaste återvinningscentral (Upplands Väsby eller Täby).

… i avlopp och wc aldrig spola ned t.ex. blöjor, sanitetsbindor, färgrester, lösningsmedel, sand, jord eller sådant som kan fastna i rören.

… alltid stänga vattenkranar, även om vattnet är avstängt.

… ha tillstånd för att hyra ut i andra hand.

 

Hälsningar,

Styrelsen

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att gäster och andrahandshyresgäster följer guiden.