Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Tamburinen 1, Tangenten 1, Tenoren 1-3, Termostaten 1, Tändspolen 1 och Tändstiftet 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1967. Föreningen köpte fastigheterna från Sollentunahem december 2007. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 26 805 m2. Taxeringsvärdet är 264 625 tkr, varav byggnadsvärdet är

166 400 tkr och markvärdet 98 225 tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening.

Tillsammans bildar vi en förening i ett lugnt och attraktivt område. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger husen och marken. Du har borätten till din lägenhet, men äger inte huset. Byggnaderna och marken ägs av föreningen. Med detta medföljer ett ansvar som framgår av stadgarna. Föreningen kan ställa vissa krav på medlemmarna och medlemmarna kan ställa vissa krav på styrelsen. I slutändan är det dock upp till var och en av oss att bibehålla trivseln och ett bra boende.

På vår hemsidan finns en mängd information om vad man kan behöva veta som medlem och boende på Bygatan. Om vi alla skall trivas i vårt område är det viktigt att alla känner till vad som gäller. Det är lika viktigt för oss som redan bor här som för er som precis har flyttat hit.

Med jämna mellanrum kommer det informationsblad i brevlådan med rubriken Vi har något att berätta… De skrivs av styrelsen för att uppdatera alla som bor i området om vad som är på gång. Läs gärna igenom denna information för att hålla dig uppdaterad. Det kommer du att ha nytta av.