Här är lite samlad brandinformation för din säkerhet

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen. Det brinner i 17 hem varje dag, året runt.

Hemmet är vår trygghet. Där umgås vi med familj och vänner och njuter av värme och samvaro. Det är sannolikt vårt livs viktigaste plats. Samtidigt är det samhällets vanligaste brandplats. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla byggnader tillsammans.
Vi glömmer kanske att släcka levande ljus. Vi går ifrån något som kokar på spisen.
Vi “bjuder på” ett tillfälle för någon att anlägga en brand genom att låta skräp ligga framme i trapphus, källare, vindar och förråd.

Visste du att:
De vanligaste orsakerna till brand i hemmet är rökning, TV:n, levande ljus, mat på spis som glöms bort och elektriska fel.
Ge inte någon chans att tända på
Det är tyvärr vanligt med anlagda bränder. De drabbar även bostadsområden.

Brandskyddspolicy (antagen 2012-01-17)
Brf Takten arbetar med sitt brandskyddsarbete i enlighet med de rekommendationer och de
dokument som sammanställts i en pärm med namnet Systematiskt Brandskydds Arbete.
Vi arbetar med att 2 gånger per år genomföra systematiska kontroller enligt kontrollplaner och checklistor under flik 6 i pärmen. Dessa kontroller protokollförs alltid och hela styrelsen bjuds in att delta. I efterhand protokollförs också kontrollen i nästkommande styrelsemötes protokoll.
Vi arbetar med att 1 gång per år informera om vårt brandskyddsarbete till alla boende i vårt nyhetsbrev “Vi har något att berätta”. Vi uppmanar då alla de boende att kontrollera sina brandvarnare och informerar om att det kan vara bra att ha en brandsläckare lätt tillgänglig i sin bostad. En gång om året påminner vi om vikten av att inte lämna byggsopor eller annat brännbart från lägenhetsrenoveringar i området pga. brandrisken.
Någon vecka före 1:a advent skriver vi dessutom om vikten av att släcka stearinljus och att vara noga med användningen av dessa och på anslagstavlorna i alla portar ska information om brandsäkerhet alltid finnas.
Detta arbete syftar till att alla som bor, arbetar eller vistas i bostadsrättsföreningens byggnader skall känna till hur de ska förebygga brand samt vad de skall göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

Om det brinner
Vid en brand ska du tänka på följande:
1. Rädda
Först och främst ska du rädda dig och din familj från branden eller olyckstillbudet.
Se till att sätta dig själv och andra i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.
Om trapphuset är rökfyllt ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.
2. Varna
Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.
3. Larma
När du och din familj är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.
4. Släck
Först därefter kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa!

Brand i trapphus
Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand kan få svåra konsekvenser
I trapphuset är det viktigt att inte förvara brandfarliga föremål så som papper, kartonger och barnvagnar. Detta dels för att om en brand anläggs i till exempel en barnvagn blir det mycket kraftig rökutveckling i trapphuset. Dessutom försvårar föremål i trapphusen brandmännens jobb. Rollatorer och rullstolar får inte heller stå i trapphusen.
Om det börja brinna i ditt trapphus finns det några regler du ska följa:
• Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda!
• Röken är livsfarlig och dödar snabbt.
• Stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.
Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot branden i 30 till 60 minuter och är därför en säker plats. Räddningstjänsten hjälper dig ut.
• Dörrarna till allmänna utrymmen som trapphus, källare, vind och garage ska vara låsta

Brandsäkerhet i bostaden
Brandvarnare
Se till att du har en fungerande brandvarnare i ditt hem!
Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att man ska kunna ta sig ut om det börjar brinna.
Här ska brandvarnaren placeras
Brandvarnaren ska framför allt skydda oss när vi sover. Därför bör den sitta utanför sovrumsdörren. Det är viktigt att den sitter i taket och att det är minst 50 cm till närmaste vägg.

Så här märker du att batteriet är slut
När batteriet börjar ta slut ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum.
Så här testar du brandvarnaren
Testa genom att trycka in knappen som finns på alla brandvarnare. Håll in den ett par sekunder. Om den inte börjar tjuta ska du testa med ett nytt batteri.
Testa brandvarnaren med jämna mellanrum
Brandvarnaren bör testas när man varit bortrest en tid. Ta också för vana att testa den runt första advent om du inte gör det oftare.

Handbrandsläckare
Det finns en mängd olika handbrandsläckare ute i handeln. Normalt rekommenderar man till ett normalt hushåll en sex kilos pulversläckare.

Sängrökning
En av de vanligaste orsakerna till dödsbränder är sängrökning. Ha som vana att aldrig röka i sängen. Var även noga med att cigaretten är ordentligt släckt innan du kastar den i soporna.

Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad
Exempel på mycket brandfarliga vätskor är bensin, T-sprit och metanol. Dessa vätskor avger brännbara ångor som är explosiva.
I flerfamiljshus är det även förbjudet att förvara brandfarliga varor i källarförråd. Brandfarliga varor ska förvaras i ventilerat brandtekniskt avskilt utrymme, exempelvis på balkong.

Levande ljus
Det är viktigt att alltid släcka ljusen innan du lämnar rummet. I handeln finns stearinljussläckare att köpa. Dessa träs på ljuset och lägger ett lock över lågan när ljuset brunnit ner. Tänk även på var du placerar dina ljus, se till att de inte står för nära gardiner och andra brännbara objekt.

Brand i kastrull
Torrkokning är en vanlig orsak till att det börjar brinna, även fett och olja kan börja brinna när temperaturen blir hög. Om brand uppstår i en kastrull ska du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll inte vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas med följd att det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.

Här finns brandinformationen som pdf.

Sommar, sol och grillning hör ihop. En kontrollerad eld är trevlig, men kan snabbt leda till brand om den inte sköts rätt. Här är några goda råd Brandskyddsföreningen för säker grillning.

Grillning
• Följ grillens bruksanvisning.
• Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
• Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand.

Balkong och flerbostadshus
Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om boende får grilla på balkongen eller inte. Hos oss i BRF Takten är grillning inte tillåten på balkong eller på enskild uteplats. Grillning är tillåten på de gemensamma färdigställda grillplatserna, inte på de enskilda lägenheternas uteplatser.

Träkolsgrill
• Eltändare bör användas i första hand. Det finns även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
• Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.
• Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
• Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger de giftig koloxid.

Engångsgrill
Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på grillen är mycket het. Grillkolen ska helst få brinna ut och därefter ska grillen kylas med mycket vatten innan den slängs.
Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.

Gasolgrill
Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje grillsäsong kontrolleras. Böj slangen, om sprickor uppstår ska slangen bytas ut.
Ha gärna en grillhandske till hands. Om en brand uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen
på gasolflaskan.
Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme.
Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå campingflaska).
Läs gärna mer i MSB:s informationsblad ”Gasol för hem och fritid” som kan laddas ner från hemsidan www.msb.se

Friluftsliv
Ute i naturen bör du i första hand använda ett stormkök med vindskydd. Att göra upp eld i naturen kräver
stor försiktighet. Nedan får du några tips om hur du
agerar på ett brandsäkert sätt i naturen.

Stormkök
Fyll aldrig på bränsle i stormkökets brännare innan du förvissat dig om att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. I annat fall kan bränslet i flaskan flamma upp
och du riskerar svåra brännskador.

Ring 112 om elden sprider sig
Om elden sprider sig, ska du ringa 112 och larma räddningstjänsten. Försök hejda elden i vindriktningen.
Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka en meter i toppen. Det blir bäst effekt om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar, och riv bort mossa framför elden.

Brand i kläder
Brännskador ska kylas med vatten, helst tio minuter eller mer. Tar det eld i dina kläder ska du lägga dig på marken och rulla runt för att släcka elden.