Om du upplever att du blir väldigt störd av dina grannar är det viktigt att du kan redogöra för på vilket sätt du har blivit det. Här kan du hämta en klagomålslista över störande uppträdande av grannar. Ladda ned den och fyll i.

Klagomålslista lämnas till vår förvaltare Renew.
Renew Service förvaltning
Telefon växel: 08-34 38 00
Mail: info@renewservice.se

Här kan du ladda ner en klagomålslista