Om du upplever att du blir väldigt störd av dina grannar är det viktigt att du kan redogöra för på vilket sätt du har blivit det. Här kan du hämta en klagomålslista över störande uppträdande av grannar. Ladda ned den och fyll i.

Klagomålslista lämnas till vår förvaltare Nabo:

 

Felanmälan: nabo.se/felanmalan

Jour vardagar*: 010-288 00 26

Jour helger*: 010-288 00 26

Växel: 010-288 00 00

 

Här kan du ladda ner en klagomålslista

Viktigt att tänka på gällande jour

Jourutryckning är dyrt och ska därför endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär. Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan bör du avvakta. Jourpersonalen som svarar kommer att hjälpa dig med en professionell bedömning.