Här finner ni gränsdragningslista om underhållsskyldighet för bostadsrätter enligt stadgarna för Brf Takten i Sollentuna.

Gränsdragningslista Bostadsrätter Takten 2022-12-07