Information om grovsoprummet

Hej föreningen!

Grovsoprummet är öppet 19:00-20:00 första söndagen i månaden, alltså 4 oktober, 1 november, 6 december.

Vill du bidra? Vi som håller öppet är fyra frivilliga som bor här i föreningen. Att delta innebär att stå en timme ca var tredje månad. Det är ett enkelt och trevligt sätt att hjälpa varandra! 😊

I grovsoprummet kan du slänga:

MINDRE GROVSOPOR

ELEKTRONIK

BATTERIER

GLÖDLAMPOR/LYSRÖR.

OBS:

  • Inget annat än detta får slängas i grovsoprummet. Vanlig källsortering görs inte i soprummet. Det kommer inte gå att slänga plast-/pappförpackningar, eller glas-/metallförpackningar. Dessa ska som tidigare källsorteras vid kommunens återvinningsstationer, se mer info här.
  • Inget får ställas utanför grovsoprummet. Utanför öppettiderna är grovsoprummet låst, och om det ställs saker utanför kommer vi inte kunna fortsätta ha grovsoprummet öppet.

Grovsoprummet ligger HÄR12