Info om tvättstuga, Bygatan 68

Tvättstugan Bygatan 68

Styrelsen har de senaste 5 veckorna gjort flera insatser med ca en veckas mellanrum vid tvättstugan Bygatan 68 som totalt har kostat ca 30 000:- kr i reparationskostnader. Det verkar tyvärr som om någon eller några försöker ta sig in i tvättstugan eller torkrummet med våld för att de antingen glömt hämta sin tvätt i god tid eller inte bokat tvätttid (se bild), som också orsakar kortslutning av kablar och säkring till Aptus anordning går av. Det är i såna fall jättetråkigt att se förstörelse på vår fina tvättstuga som orsakar onödiga kostnader som vi alla var och en får bekosta.

Vi måste alla hjälpas åt att ta hand om våra tvättstugor och hålla dem i bra skick.

Nu är alla tre dörrar till tvättstugan på Bygatan 68 förstörda igen och går tyvärr inte att låsa. Det kommer att ta tid att laga dörrarna och de skadade karmarna. Kom ihåg att det också går att boka tvätttid i de andra tre tvättstugorna, två tvättstugor finns på Bygatan 42 och en på Bygatan 12.

Skada på karm