Informationsmöte för boende 12 september

Informationsmöte
Den 12 september kl 18 i föreningslokalen/styrelserummet på Bygatan 24 är det dags för
informationsmöte. Syftet med mötet är att ni medlemmar ska kunna lyfta de frågor ni har
direkt med styrelsen. Styrelsen kommer även informera om vad som är på gång inom
föreningen och svara på frågor som boende skickat in.

Agenda
• Val av valberedning utifrån vad som beslutades på årsstämman
• Information om sopsorteringen
• Information om vad som gjorts i vår utemiljö och vad som kan komma att ske framåt
• Information om kommunens grävprojekt bredvid pizzerian och vad det innebär, tex
extra parkeringsplatser i framtiden m.m.
• Eventuell öppning av grovsoprum

Varmt välkomna!