AKUT Servicearbete / EMERGENCY maintenance – ,M15764677

Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som påverkar tjänst(er):

[1456448] Bahnhof IP-telefoni Privat, 08-969795

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under
följande period:
AKUT Start: 2024-05-28 04:00
AKUT Stop: 2024-05-28 05:00
Förväntad nedtid: Tidsfönstret för detta akutjobb är satt mellan 04:00 –
05:00. Exakt tid när avbrott sker kan inte förutspås, men avbrott kan ske
stundtals inom detta tidsfönster.

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M15764677

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

—-

Bahnhof will perform a scheduled maintenance that affects following
services:

[1456448] Bahnhof IP-telefoni Privat, 08-969795

This will mean possible downtime for non-redundant services during the
following period.
URGENT Start: 2024-05-28 04:00 CEST
URGENT Stop: 2024-05-28 05:00 CEST
Expected downtime: The time window for this emergency work is set between
04:00 – 05:00. The exact time when outages occur cannot be predicted, but
outages may occasionally occur within the set time.

If you have questions regarding this maintenance, please contact our support
Remember to always refer to case number: M15764677

We are sorry for any inconvenience this maintenance may cause you.

Sincerely
Bahnhof AB