Vi har något att berätta

Sollentuna, juni 2021

 

Betala din avgift i tid

Föreningen har uppmärksammat att somliga boende betalar sina avier mycket sent eller ligger efter med flera månader för lägenhet, förråd och bilplats. Styrelsen har haft överseende med detta men det händer tyvärr allt för ofta. På grund av detta har styrelsen beslutat att om man betalar sina avgifter för förråd eller bilplats försent mer är 3 gånger under loppet av 12 månader kommer hyresavtalet för de berörda förråd eller bilplats att sägas upp.

 

Enligt lag får man inte rösta på föreningens årsstämma om man har skulder till föreningen.

 

Sophantering

För att bibehålla trivseln i vår förening och slippa onödiga kostnader för hantering av sopor är det viktigt att varje boende hanterar sina sopor korrekt. Genom att sortera ditt avfall kan du göra en stor insats för miljön och trivseln i föreningen.

Som ni sett har vi på sistone haft stora problem med hantering av sopor utanför vissa sopstationer. Detta på grund av att somliga boende lägger grova sopor i våra sopbehållare som blir fulla ganska omgående. Det är absolut förbjudet att ställa sopor utanför sopbehållarna och du kan personligen bli ålagd att betala för bortforsling av soporna.

 

Emballage, kartonger, förpackningar och andra material som är större en matpåse och inte går att vika får absolut inte slängas i sopbehållarna eller lämna utanför sopstationer. Ni ombeds att slänga större material i föreningens grovsoprum som hålls öppet första söndag varje månad mellan kl. 19:00-20:00 eller åka till närmsta återvinningscentral och slänga där.

 

Det finns två sopkärl, matavfall och hushållssopor. Kärlet för matavfall är endast avsedd för matrester, fruktskal . I kärl för hushållsavfalls kan man exempelvis slänga, konservburkar, mjölkpaket, pappersnäsdukar, platspåsar, plåster, disktrasor och barnblöjor mat.

 

Styrelsen uppskattar om ni hjälper till att hålla rent i området för och öka trivseln i vår förening för allas bästa.

 

Ingrepp på fastigheter inte tillåtet

Som ny inflyttad i en lägenhet är det vanligt att alla vill göra lägenheten hemtrevlig vilket är i sin ordning. Lägenhetsrenovering måste alltid anmälas till styrelsen med specifikation över förändringar som vill göra i lägenheten. Man behöver dock inte anmäla till styrelsen om det bara gäller golvläggning, målning eller tapetsering av väggar. Man får absolut inte göra ändringar i lägenhetens infrastruktur (t.ex. ventilation, vatten- och avloppsrör, väggar) eller göra ingrepp i bärande konstruktion utan skriftligt godkännande av styrelsen annars kommer den enskilde bli skyldig för återställning.

 

Det är absolut förbjuden att borra eller montera något utanför lägenheten i balkongen eller på fasaden. Man får t.ex. inte fästa sin altan, parasol, partytält eller annat på fasaden eller balkongräcket.

 

Styrelsen vill passa på och berömma er som sköter er exemplariskt och beställer Bigbag för byggavfall och ser till den forslas bort inom en vecka. Stor tack att ni tar hänsyn till andra.

 

Uteplatser

Det är viktigt att vi tar hand om våra hus på ett bra sätt.  Växter på uteplatserna måste placeras minst 20 centimeter från fasad och staket. Detta för att säkerställa att vi inte får fuktskador, mögel i husen och att vår gemensamma investering i nya staket håller sig fina i lång tid framöver. Styrelsen förutsätter att medlemmar håller snyggt på sin uteplats och sköter växterna. Det ska inte vara en avställningsyta för cyklar eller lagring av andra saker. Vinterförvaring av utemöbler kan göras genom att täckas in snyggt och säkert på uteplatsen eller ställa dem på sin balkong.

 

Styrelsen uppmanar er med uteplats att se över detta. Om detta inte sköts kan det innebära att man förlorar sin nyttjanderätt av uteplatsen.

 

Ventilationsdon i köket

Ventilationskanalen i köket ska inte byggas in i ett köksskåp som förhindrar luftcirkulationen i lägenheten och orsakar fukt och mögelbildning i lägenheten som är en seriös ohälsa. Ventilationskanalen i köket ska lätt åtkomlig och fritt från alla material på ca 15 cm kring ventilationsdonet. Forceringdon som föreningen har installerat i köket i alla lägenheter är obligatorisk. Om det saknas forceringsdon i någon lägenhet kommer befintlig bostadsrättshavare ansvara för återställningen av det.

 

Om någon önskar att bygga in ventilationsdonet i ett köksskåp på egen bekostnad kan forceringsdon ersättas av en spiskåpa utan motor som kopplas direkt mot ventilationskanalen.

 

 

 

Tack för visad hänsyn!

 

Hälsningar

Styrelsen för brf Takten