Vi har något att berätta

Sollentuna, juli 2022

Nytt förvaltningsföretag

Styrelsen för brf Takten har sagt upp avtalen med Renew Service AB för den tekniska
förvaltningen som avslutas redan 2022-06-30. Avtalet för den ekonomiska förvaltningen
fortsätter hos Renew Service AB fram till 2022-12-31.

Styrelsen har efter upphandling tecknat avtal med nytt förvaltningsföretag både för den
tekniska och ekonomiska förvaltningen. Den nya förvaltningsföretaget heter Nabo som tar
över tekniska förvaltningen från och med 2022-07-01 medan Den ekonomiska förvaltningen
forsätter hos Renew Service AB fram till årsskiftet vilket innebär att ni fortsätter att betala
hyror och avier som vanligt, mer information om detta kommer att skickas till er längre fram.

Detta innebär att Nabo från och med den 1 juli ansvarar för tillsyn, skötsel och felavhjälpande
underhåll för samtliga bostäder i brf Taktens fastigheter. Ni som boende gör felanmälan till
Nabo.

Frågor om avgifter, hyror, kölistor för parkeringsplatser, garageplatser, förråd,
uthyrning eller uppsägning av förråd och bilplatser hanteras av Renew Service fram till
årsskiftet.

Kontaktuppgifter till både Nabo och Renew finns på anslagstavlan i varje port.
– Felanmälan till Nabo vardagar 7- 16, tel. 010-288 00 26, eller nabo.se/felanmalan
– Jour vardagar 16:00-07:00, tel. 010- 288 00 26
– Jour helger, dygnet runt, 010- 288 00 26, epost: info@nabo.se

Styrelsen för brf Takten hälsar Nabo välkomna och ser fram emot ett gott samarbete!

Portkoder
För allas säkerhet vill styrelsen påminna er att aldrig lämna ut portkoden till obehöriga. Det är
viktigt att ni ser till era barn och ungdomar inte lämnar portkoden till sina kompisar som
mycket lätt kan hamna i orätta händer. Styrelse har fått en del klagomål om obehöriga som
rör sig i våra fastigheter med tillgång till våra portkoder. Vi alla måste hjälpas åt att hålla
portdörrar stängda och portkoderna hålls inom familjen för allas vår säkerhet.

Regler för grillning
Nu är det sommar och sol och grillsäsongen är i full gång. Styrelsen vill påminna er om att
det är absolut förbjudet att grilla på balkong, uteplatser eller nära anslutning till brf Takten
fastigheter. Detta med hänsyn till de med astma, andningsproblem då rök och matos som
tränger in i lägenheterna ovan samt av brandskyddsskäl. Däremot går det bra att grilla mitt på
gården, stora gården framför Bygatan 62-76 eller på de gräsplättar som finns längs med
utomhusparkeringen vid Bygatan 38-56 samt vid kanten av fotbollsplan så längre det inte
råder grillförbud. Tänk då även på att ha släckningsmöjligheter ifall det skulle börja brinna.
Låt oss respektera och värna om varandra.

Tack på förhand.
Styrelsen för brf Takten önskar er alla en riktigt trevlig sommar!