Planerat Servicearbete/ Scheduled maintenance

Underleverantör i området kommer att utföra ett servicearbete som påverkar
tjänst(er):

[2260616] Dedikerat Bredband, 1000 Mbit/s, Bygatan 36, Sollentuna

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under
följande period:
Start: 2022-07-25 22:00
Stop: 2022-07-26 06:00
Förväntad nedtid: Upp till 8 timmar.

Vid eventuella frågor kring detta arbete, var god kontakta vår support.
Kom ihåg att alltid uppge ärendenummer: M11434371

Vi beklagar eventuella olägenheter detta arbete medför er.

Med vänlig hälsning
Bahnhof AB

—-

Subcontractor in the area will perform a scheduled maintenance that affects
following services:

[2260616] Dedikerat Bredband, 1000 Mbit/s, Bygatan 36, Sollentuna

This will mean possible downtime for non-redundant services during the
following period.

Start: 2022-07-25 22:00 CEST
Stop: 2022-07-26 06:00 CEST
Expected downtime: Up to 8 hours.

If you have questions regarding this maintenance, please contact our support
Remember to always refer to case number: M11434371

We are sorry for any inconvenience this maintenance may cause you.

Sincerely
Bahnhof AB