Information om fjärrvärme från SEOM

Budgetunderlag för fjärrvärmekostnad

Här kommer budgetunderlag för din fjärrvärmeleverans. I det kan du se vad dina
fjärrvärmekostnader beräknas bli 2023. Priserna för fjärrvärme och några av SEOMs övriga tjänster kommer att justeras 1 januari 2023, se informationen nedan.

Fjärrvärme
Priset på fjärrvärme höjs med 4% på det totala priset vilket är ett genomsnitt för hela
kundkollektivet. Ökningen fördelas lika på effektdelen och energidelen. Det vill säga 2% av den
totala kostnadsökningen görs på effektdelen och 2 % av den totala kostnadsökningen görs på
energidelen.

Prishöjningen kan härledas till:
– det ökade investeringsbehovet för att framtidssäkra infrastrukturen de närmaste åren
–  kostnadsökningar för inköp som påverkar vår verksamhet.

På följande två sidor hittar du en fördjupad förklaring av de förändringar som görs på priset för
fjärrvärme, därefter följer budgetunderlag där du kan se era beräknade fjärrvärmekostnader för
nästa år.

Övriga prisjusteringar
En översyn av elnätspriset pågår och beslut kommer att fattas i november. Vår bedömning i
dagsläget är att vi behöver höja elnätsavgiften som ett resultat av högre kostnader för bland annat
så kallade nätförluster. Nätförluster är el som försvinner på vägen genom elledningarna, och som
har blivit dyrare på grund av de höga elpriserna. För VA och avfall ligger priserna kvar på samma
nivåer nästa år som för 2022.
Aktuell prisinformation hittar du på seom.se/pri5er2023.

Kontakta oss
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@seom.se eller 08-623 88 00.

Med vänlig hälsning
SEOM

 

SEOM 2 SEOM 3