Vi har något att berätta

Sollentuna, december 2022

 

Ekonomi år 2023

Vi alla har nog uppmärksammat den höga inflationen som slagit hårt mot priser på alla håll och kanter och föreningens kostnader är inget undantag. Styrelsen vill informera er om att kraftiga höjningar av föreningens redan höga kostnadsposter så som fjärrvärme, kall- och varmvattenförbrukning, elförbrukning, räntekostnader etc. nått rekordhöga siffror på grund av den höga inflationen. För att undvika onödiga höjningar av månadsavgifter och hyror ber styrelsen er alla att vara sparsamma med förbrukning av både kall- och varmvatten, släck efter er i allmänna utrymmen och undvik onödiga vädringar. Låt oss göra en bra insats både för vår egna ekonomi och miljö.

 

Information avseende månadsavgiftshöjning – Bostadsrätter

Budgeten för 2023 har lagts och styrelsen har fastställt budgeten. Månadsavgiften för bostadsrätter kommer att höjas från och med 1 januari 2023 med 4 %.

 

Information avseende hyreshöjning – Hyresgäster

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen pågår fortfarande. Styrelsen återkommer med information hur mycket hyreshöjningen blir för år 2023 så snart förhandlingarna med Hyresgästförening är klara.

 

Ny ekonomisk förvaltare

Nabo tar över den ekonomiska förvaltningen från och med den 1 januari 2023. Detta innebär att alla avtal med Renew Service AB upphör från och med den 1 januari 2023. Nabo kommer då ansvara för frågor om avgifter, hyror, uthyrning, uppsägning av förråd och bilplatser m.m. För förtydligande ansvarar Nabo både för den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Kontaktuppgifter till Nabo kommer att finnas på hemsidan samt anslagstavlan i portarna.

 

 

  • Jour vardagar 16–07, tel. 010- 288 00 26

 

  • Jour helger, dygnet runt, 010- 288 00 26, epost: info@nabo.se

 

På grund av bytet av ekonomisk förvaltare kommer era avier för januaris avgift/hyror bli något försenade. Ingen avisering- eller påminnelseavgift tas ut i samband med de två första aviseringarna från Nabo. För mer information om avier se information från Nabo som följer med detta brev.

 

 

Vi hälsar Nabo välkomna och ser fram emot ett gott samarbete!

 

SEOM- Ny elnätsavgift 2023
Från och med den 1 januari 2023 höjs elnätsavgiften hos SEOM med 8,75 öre/kWh (7 öre/kWh exkl. moms).  Anledningen till den höjda elnätsavgiften är framför allt de höga elpriserna som lett till ökade kostnader för så kallade nätförluster. Nätförluster är el som försvinner på vägen genom elledningarna i form av värme.

Så här stor blir höjningen för dig
På Mina sidor (minasidor.seom.se) kan du se din elförbrukning. Genom att multiplicera den med 0,0875 får du fram hur stor avgiftshöjningen blir för dig, inklusive moms.

Du kan påverka din elnätsavgift
Genom att minska din elanvändning och sprida ut den över dygnet kan du påverka hur stor din elnätsavgift blir.

Från och med nästa år består elnätsavgiften av tre delar; grundavgiften, effektavgiften och energiavgiften.

  1. Grundavgiften är en fast avgift som du inte kan påverka.
  2. Effektavgiften baseras på hur du mycket el du använder samtidigt och är den största delen du själv kan påverka. På SEOM tar vi inte ut någon effektavgift på vardagar 19–07 samt helger då belastningen på elnätet är som lägst. Ju bättre du är på att sprida ut din elanvändning över dygnets alla timmar desto mindre betalar du därför i effektavgift.
  3. Energiavgiften baseras på hur mycket el du använder. Den kan du alltså påverka genom att använda mindre el – något som även minskar kostnaden till ditt elbolag.

Mer information hittar du på SEOMS hemsida www.seom.se

Arbete med fjärvärmeledning (SEOM)
Alla har säkerligen uppmärksammat grävningsarbetet som SEOM dragit i gång. SEOM behöver förstärka fjärrvärme- och optiska ledningar för att kunna försörja de nya husen som byggts runt omkring i Sollentuna. Senare på våren kommer det grävas för nya ledningar bakom Bygatan 38–42 samt 32–36 ner till Malmvägen.

Projektet medför lite omdirigering av trafiken. Tack för överseende!

Rastning av husdjur
Rastning av hundar och andra husdjur skall ske i rastgårdarna (finns två stycken). Det är absolut förbjudet att rasta sina husdjur på våra innegårdar. Djurägare ska se till att husdjur inte springer lösa/för oljud och/eller förorenar i gemensamma utrymmen.

Mata inte fåglarna
Det kan vara frestande att mata fåglar, som lever nära våra hus. Det är absolut förbjudet att mata fåglar eller andra djur i området. Detta eftersom det leder till att råttor och annan ohyra dras till våra gårdar och skapar bekymmer för oss alla. Var också noga med att paketera dina sopor och se till att matavfall inte spills ut.

Snälla, inga grovsopor i området
Styrelsen vill framföra sin tacksamhet till er skötsamma som gör RÄTT för sig och följer rutinen för hantering av grovsopor. Detta bidrar till en ökad trivsel i vårt område, dvs. vårt HEM!

Tråkigt nog finns det fortfarande några få som totalt struntar i alla trivselregler och rutiner. Vi alla bevittnar nästan varje dag att det läggs diverse olika grovavfall som förpackningsmaterial, tomma kartonger och liknande bredvid sopbehållarna, som värst är det vid Bygatan 8, 26 och 68.

Detta är väldigt respektlöst mot sina grannar att lägga grovsopor vid sopstationer.

 

Det är skyltat klart och tydligt att:

Det är absolut förbjudet att lägga grova sopor vid sopstationer eller kasta in i sopbehållare. Vänligen respektera det.

 

Man kan kasta sina grova sopor i SEOM:s mobila återvinningscentral som kommer till Bygatan 44 varje månad, för datum se anslagstavlan eller SEOM:s hemsida.

 

Låt oss alla hjälpas åt och minska onödiga kostnader. Prata med dina grannar som inte förstått våra trivselregler och rutiner eller skicka ett mejl till styrelsen info@takten.se som tar dialogen vidare.

 

Inför Jul

Vi närmar oss julen i rasande takt och visst är det mysigt med levande ljus. Vi vill uppmana samtliga boenden att vara försiktiga och inte lämna levande ljus utan uppsikt för att minimera risken för bränder. Vi vill även i samband med detta påminna er att kontrollera batterierna i era brandvarnare och byta dem vid behov.

 

Styrelsen för Brf Takten önskar i och med detta utskick en riktigt God Jul och Gott Nytt år!

 

Hälsningar
Styrelsen för brf Takten

 

Vi har något att berätta dec 2022-1