Vi har något att berätta

Sollentuna, december 2021

 

Fönsterlås skötsel

Vi har på senaste tiden fått in flertalet felanmälningar gällande fönsterlås/stängning.
Då det är lite äldre fönster med en så kallad mekanisk låsanordning så är det viktigt att man servar och underhåller det regelbundet.

 

På bilden ser ni dom inringade smörjpunkterna.

Gör som sådan att:

 

  1. Spruta in rikligt med smörjfett.
  2. “Motionera” mekaniken genom att flytta fönsterhandtaget i alla dess lägen

4-5 gånger.

  1. Torka bort eventuellt överflödigt smörjfett vid samtliga smörjpunkter.

 

Känns det fortfarande som att fönsterhandtaget går trögt att stänga,

upprepa då punkt 1 till 3 fram tills att handtaget går att röra/stänga hindersfritt.

OBS! Det är viktigt att ni använder rätt sorts smörjmedel som tillverkaren rekommenderar CRC-white grease (finns på Clas Ohlson)

 

 

 

Information avseende hyreshöjning Hyresgäster

En överenskommelse träffades med Hyresgästföreningen förra året angående höjning av månadshyror för hyresrätter. Månadshyra för hyreslägenheter kommer att höjas från och med 2022-01-01 med 1,6 %.

Information avseende månadsavgiftshöjning – Bostadsrätter

Budgeten för 2022 har lagts och styrelsen har fastställt budgeten. Månadsavgiften för bostadsrätter kommer att höjas från och med 1 januari 2022 med 1,8 %.

 

Mata inte fåglarna

Det kan vara frestande att mata fåglar, som lever nära våra hus. Det är absolut förbjudet att mata fåglar eller andra vilt djur i området, eftersom det leder till att råttor och andra ohyror dras till våra gårdar. Att Råttor marscherar i vårt område börjar bli ett allvarligt problem och bekymmer för oss alla. Var också noga med att paketera dina sopor och se till att inget matavfall spills ut, för att vi ska undvika skadedjur.

 

Nerskräpning i området

Styrelsen framför sin tacksamhet till er skötsamma boende som gör det RÄTT för sig och följer rutinen för hantering av grovsopor som ökar trivseln i vårt område, dvs. vårt HEM!

 

Tråkigt nog finns det fortfarande bara några få respektlösa boende som struntar i alla regler och rutiner bara för att göra det LÄTT för sig. Vi alla bevittnar att det läggs diverse olika grovavfall som förpackningsmaterial, tomma kartonger och liknande bredvid sopbehållare i sopstationer. Grovavfallen utanför sopstationer drar till sig fåglar, råttor och orsakar att det ser stökigt ut i vår omgivning.

 

Det är så respektlöst mot sin egen familj och grannar att spela dum och omedvetande och lägga sina grovsopor precis under skylten vid sopstationer. Hantering sopor kostar föreningen ca 1000 000: – kr/år som betalas av oss alla.

 

Snälla ni alla boende låt oss hjälpas åt och minska onödiga kostnader i föreningen och ta hand om vårt område miljö.

 

Värme i lägenheter

Värmekurvan i undercentralerna har höjt och hoppas att alla känt av bra värme i lägenheter. Installation av dammlistor i hyreslägenheter är klara förutom några få lägenheter som boende inte varit hemma. Bostadsrättshavare har erbjudits att hämta dammlistor hos fastighetsskötare för installation på egenhand eller beställa från Renew. Det kommer att finnas flera tillfällen att hämta dammlistor för er som inte haft möjlighet att hämta ännu. Hoppas att även detta varit ett bidragande orsak att ha bättre värme i lägenheter. För att optimera värme i lägenheter följ instruktionen här nedan som finns även på hemsidan.

Termometern – så mäter du

Temperaturen ska inte avläsas om den sitter på eller i närheten av en yttervägg eller fönster. Temperaturen som är relevant är i din vistelsezon som mäts ca 1 meter från yttervägg och golv.

Temperaturen bör vara ca 21 grader och som lägst 20 grader.

Termostaten eller vredet

En vanlig felorsak med båda dessa är att de inte är vridna tillräckligt högt. Vanligt är att man vridit ner dessa över sommaren och glömmer vrida upp till hösten/vintern.

 

Om du är osäker se till att alltid ha dessa vridna till max inställning. Man vrider dem då motsols tills det tar stopp. Om det då blir för varmt vrider man sedan ner dessa i små steg till man får en behaglig temperatur. Låt det dock gå ett dygn mellan justeringarna då det kan ta sin tid för rummet att justera värmen.

 

Föredrar man svalare i t ex sovrummet se till att stänga dörren då det påverkar värmen i hela bostaden när man vrider ner temperaturen.

Möblering

Både termostatventiler och element behöver fri cirkulation. Inred därför inte med möbler eller tunga gardiner framför – de hindrar värmen från att strömma ut i rummet. Undvik också värmealstrande apparater för nära termostaten. Värmen från t.ex. en tv kan göra att en termostat slår av.

 

Vädra rätt

När du vädrar så gör det snabbt och effektivt, gärna med tvärdrag i max 10 minuter. Kalluften från ett fönster som står på glänt kyler ner lägenheten. Det kan ta lång tid att värma upp tak, väggar och golv som kylts ner under en längre period. Man kan inte vädra längre tider och samtidigt förvänta sig att värmen blir okej kort tid efter man slutat vädra.

Elementskydd

Att bygga in sitt element för att snygga till det gör att värmeavgivningen minskar så det får betydelse för inomhustemperaturen. Val av elementstorlek och injustering av fastighetens värmesystem är nästan alltid utfört under förutsättning att dessa är fria mot rummet. Väljer man att använda elementskydd så gör man med andra ord ett val som din bostadsrättsförening inte kan göra något åt ifall du har det svalare i din bostad.

 

 

Grovsoprum – öppettider

Tack vare några fantastiska boende som hjälper till kan vi fortsätta hålla grovsoprummet öppet. Grovsoprummet är öppet första söndagen varje månad 19:00 – 20:00. De senaste tillfällen har det varit bara en eller två som besökt grovsoprummet när det varit öppet. Ta gärna med dina grovsopor som går att slänga i grovsoprummet enligt nedan under öppettider eller åkt till någon av kommunens återvinningscentraler.

 

Detta gör det möjligt för oss att slänga:
· Mindre grovsopor som stekpannor kastruller eller mindre kartonger
· Hushålls elapparater som kaffebryggare och brödrost
· Hushållsbatterier
· Glödlampor eller lysrör

OBS !
Inget annat än ovannämnda får slängas i grovsoprummet.

Det kommer inte gå att slänga:

stora plast-/pappförpackningar, eller glas-/metallförpackningar.

möbler, stolar, bord, sängar däck, el. liknande.

 

Den här typen av källsortering görs inte i soprummet. Dessa ska som tidigare källsorteras vid kommunens återvinningsstationer, se mer info på Sollentuna kommuns hemsida. Inget får ställas utanför soprummet. Utanför öppettiderna är soprummet låst, och om det ställs saker utanför kommer vi tyvärr inte kunna fortsätta ha grovsoprummet öppet.

 

Inför Jul

Vi närmar oss julen i rasande takt och visst är det mysigt med levande ljus. Vi vill uppmana samtliga boenden att vara försiktiga och inte lämna levande ljus utan uppsikt för att minimera risken för bränder. Vi vill även i samband med detta påminna er att kontrollera batterierna i era brandvarnare och byta dem vid behov.

 

 

Styrelsen för Brf Takten önskar                                 

i och med detta utskick en mysig jul