Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i BRF Takten kallas härmed till föreningsstämma 2021. Tid: tisdagen den 22 juni kl.18:00 (registrering av röstlängd påbörjas kl 17:30) Plats: Aniaraplatsen2, Sollentuna bibliotek/Amorinasalen Årsredovisning: årsredovisningen kommer att delas ut på årsstämman sam publiceras på BRF Taktens hemsida för ner laddning, https://takten.se/ Anmälan Meddelande om utebliven närvaro behöver ej meddelas till styrelsen.  Med tanke på rådande […]

Dags för två-årsbesiktning av stambytet

Dags för två-årsbesiktning av stambytet Boende som har fel i sin lägenhet som uppkommit i samband med stambytet eller en tidigare anmält fel inte blivit åtgärdade ombeds kontakta styrelsen omgående dock senast 6 septembergenom mejl till info@takten.se  med en kort felbeskrivning, namn, telefonnummer, adress. Styrelsen har bokat tid för två-årsbesiktningen tillsamman med besiktningsmännen och BMG. Besiktningen kommer […]